Στατιστικά
Ρεκόρ
Περισσότερες νίκες:  ANT1 233
Λιγότερες νίκες:  Κανάλι 10 0
Περισσότερες ισοπαλίες:  ANT1 72
Λιγότερες ισοπαλίες:  Κανάλι 10 0
Περισσότερες ήττες:  Eurosport 189
Λιγότερες ήττες:  Πολιτικά Σχόλια 1
Καλύτερη επίθεση:  ANT1 991
Χειρότερη επίθεση:  Εξέδρα 8
Καλύτερη επίθεση (μ.ο.):  Πολιτικά Σχόλια 4,67
Χειρότερη επίθεση (μ.ο.):  Κανάλι 10 0,43
Καλύτερη άμυνα:  Πολιτικά Σχόλια 21
Χειρότερη άμυνα:  Eurosport 784
Καλύτερη άμυνα (μ.ο.):  Πολιτικά Σχόλια 0,88
Χειρότερη άμυνα (μ.ο.):  Ανατολική Ακτή 4,64