Πρωτάθλημα Τύπου
 
 
Στατιστικά
Ρεκόρ
Περισσότερες νίκες:  ANT1 217
Λιγότερες νίκες:  Κανάλι 10 0
Περισσότερες ισοπαλίες:  ANT1 67
Λιγότερες ισοπαλίες:  Κανάλι 10 0
Περισσότερες ήττες:  Eurosport 171
Λιγότερες ήττες:  Πολιτικά Σχόλια 1
Καλύτερη επίθεση:  ANT1 922
Χειρότερη επίθεση:  Εξέδρα 8
Καλύτερη επίθεση (μ.ο.):  Πολιτικά Σχόλια 4,67
Χειρότερη επίθεση (μ.ο.):  Κανάλι 10 0,43
Καλύτερη άμυνα:  Πολιτικά Σχόλια 21
Χειρότερη άμυνα:  Σ.Ε.Η. 715
Καλύτερη άμυνα (μ.ο.):  Πολιτικά Σχόλια 0,88
Χειρότερη άμυνα (μ.ο.):  Ανατολική Ακτή 4,64