Στατιστικά
Ρεκόρ
Περισσότερες νίκες:  ANT1 203
Λιγότερες νίκες:  Κανάλι 10 0
Περισσότερες ισοπαλίες:  Γ.Γ.Α. 60
Λιγότερες ισοπαλίες:  Κανάλι 10 0
Περισσότερες ήττες:  Eurosport 155
Λιγότερες ήττες:  Πολιτικά Σχόλια 1
Καλύτερη επίθεση:  ANT1 846
Χειρότερη επίθεση:  Ανατολική Ακτή 2
Καλύτερη επίθεση (μ.ο.):  Atromitistas.gr 5,00
Χειρότερη επίθεση (μ.ο.):  Κανάλι 10 0,43
Καλύτερη άμυνα:  Atromitistas.gr 4
Χειρότερη άμυνα:  Σ.Ε.Η. 685
Καλύτερη άμυνα (μ.ο.):  Πολιτικά Σχόλια 0,88
Χειρότερη άμυνα (μ.ο.):  Ανατολική Ακτή 5,00