Ειδήσεις
Συνεδρίαση οργανωτικής επιτροπής 18/03/2017

Η επόμενη συνεδρίαση θα λάβει χώρα την Τρίτη 21/3/2017 και ώρα 10:30 στα γραφεία του ΠΣΑΤ.